Producenci

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy (Sprzedający), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://paznokcie-sklep.eu umożliwia dokonywanie zakupów przez Klientów (Zamawiających) za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę:

EDITH NAILS Jan Jabłoński
C.H.ARKADA ul. Solec 81B P-67
00-382 Warszawa
NIP 527-137-72-74

 1. Adres do korespondencji jest adresem siedziby Sprzedającego.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Zakup w sklepie internetowym www.paznokcie-sklep.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Serwis

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa, a w niej włączona obsługa plików cookies,
  3. aktywne konto e-mail.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego połączeniem do sieci Internet,
  2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Użytkownika,
  3. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
 3. W celu przeprowadzenia procedury złożenia zamówienia, niekonieczne, ale sugerowane jest założenie konta użytkownika, dzięki które umożliwia obserwowanie status realizacji zamówienia.
 4. Aby usunąć swoje Konto ze strony internetowej, Zamawiający musi skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych Zamawiającego tj.: imienia, nazwiska, nazwy, danych adres dostawy, numer telefonu, oraz poprawnego istniejącego adresu e-mail, pod którym Sprzedawca będzie mógł potwierdzić zamówienie.
 7. Zamawiający może składać zamówienia 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym zamówienia składane po godzinie 14:00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.
 8. Zamówienia składane w dni powszednie będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych. Zamówienia składane w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w ciągu pierwszych 3 dni roboczych, następujących po ww. dniach.
 9. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie kontaktując się telefonicznie ze Sprzedającym, przed realizacją zamówienia.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 11. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za nieprawidłowo podany adres.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 14. Dla Sprzedawcy i Zamawiającego wiążące są treści zamieszczone przy produkcie na stronie internetowej Sprzedawcy aktualne w chwili złożenia zamówienia. Są to w szczególności: ceny, opis towaru, sposób czy termin dostawy.
 15. Kolory produktów (takich jak: lakiery, lakiery hybrydowe, cyrkonie svarowski) przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Taka cecha produktu nie jest jego wadą i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 16. Treści zawarte na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Złożone przez Klienta zamówienie stanowi ofertę zakupu danego towaru, więc aby doszło do transakcji sprzedaży towaru klient musi potwierdzić zamówienie i uzyskać potwierdzenie zwrotne od Sprzedającego.
 17. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep paznokcie-sklep.eu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o czym Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 18. Jeśli Towary zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, w momencie Realizacji Zamówienia Sprzedawca, o ile jest to możliwe, zaoferuje towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych przez Zamawiającego. Zamówienia towary ekwiwalentne będą wyróżnione spośród Towarów objętych Zamówieniem, a Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia części lub wszystkich zaoferowanych przez Sprzedawcę towarów ekwiwalentnych.
 19. Dostępnymi formami płatności w Sklepie jest przelew bankowy, pobranie oraz przedpłata.
 20. Koszty wysyłki, w/g cennika Poczty Polskiej.
  1. ZA POBRANIEM:
   1. do 1 kg – 19,50 zł
   2. 5-10 kg – 24,50 zł
   3. 10-20 kg – 29,50 zł
  2. PRZEDPŁATA NA KONTO
   1. do 1 kg – 13,00 zł
   2. 1-2 kg – 15,00 zł
   3. 2-5 kg – 18,00 zł
   4. 5-10 kg – 24,00 zł
   5. do 5 kg – 19,00 zł
 21. Zakupy powyżej 300 zł brutto upoważniają do darmowej dostawy towaru.
 22. Zapłata za towar wraz z kosztami przesyłki lub wybranie opcji “za pobraniem”( przy zamówieniach poniżej 300 zł brutto) jest warunkiem przekazania towaru.
 23. Sklep paznokcie-sklep.eu wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w innym przypadku faktura wystawiona będzie na dane, które posiadamy w formularzu.
 24. Firma prowadzi nie tylko sprzedaż wysyłkową. Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście w miejscu prowadzenia przez Sprzedającego działalności: w Warszawie C.H ARKADA ul.Solec 81B P-67. W celu skorzystania z możliwości odbioru osobistego, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o tym fakcie przed realizacją przez Sprzedającego zamówienia, poprzez skontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod numerem: 502 276 492. Na terenie Warszawy i bliskich okolic istnieje możliwość dowozu towaru, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 25. Do odbioru osobistego towarów wymagane jest podanie przez Zamawiającego numeru zamówienia, imienia i nazwiska Zamawiającego oraz posiadanie ważnego dokumentu tożsamości Zamawiającego ze zdjęciem. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 26. W przypadku Umów Sprzedaży o wartości powyżej 3.000,00 zł brutto oraz w każdym przypadku niezależnie od wartości Umowy Sprzedaży, gdy Produktem jest sprzęt kosmetyczny, aparat kosmetyczny lub meble kosmetyczne, Klient obowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości minimum 30 % ceny tytułem Umowy Sprzedaży oraz kosztów dostawy w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w Umowie Sprzedaży zastrzeżono wyższą zaliczkę.

IV. Reklamacje

 1. Jeżeli otrzymany towar różni się od przedmiotu umowy sprzedaży, Klient powinien poinformować Sprzedającego o tym fakcie, pod nr tel. 502 276 492, a następnie przesłać do sklepu towar z notą reklamacyjną (opisem niezgodności) oraz kopią paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 2. Podstawą złożenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego są: paragon fiskalny lub faktura VAT.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.
 4. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie.
 5. Jeżeli reklamacja będzie wymagała wysłania Klientowi nowego towaru koszty przesyłki ponoszone będą przez Sprzedającego.
 6. Informujemy, że błędy powstałe z przyczyn technicznych np. ustawienie kolorystyczne monitora nie będą podstawą reklamacji.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn zm.) Klient ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy. W celu skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy należy w ciągu 10 dni od odbioru towaru złożyć pisemne oświadczenie i przekazać Sprzedającemu, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.
 2. W ciągu 14 dni od przekazania oświadczenia Klient zwraca towar na własny koszt do Sprzedającego. Towar nie może być w stanie naruszonym, musi być kompletny i nie może posiadać żadnych śladów eksploatacji. Sklep w ciągu 2 dni pracujących od otrzymania towaru dokonuje jego oględzin pod względem braku eksploatacji.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od zwraca wpłaconą przez Klienta kwotę pomniejszoną o koszty dostawy towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu staje się bezskuteczne z chwilą naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego rozdziału. Zakupiony towar oraz wpłacone pieniądze nie będą podlegały zwrotowi.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 ww. ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do wskazanych tam umów.

VI. Pozostałe ustalenia

 1. Sklep bez pisemnej zgodny nie wyraża zgody na korzystanie z jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie, dotyczy to m.in. opisów produktów oraz zdjęć. Zdjęcia są własnością firmy EDITH NAILS lub opublikowane są za zgodą autorów tych zdjęć.
 2. Sprzedający ma możliwość wglądu, korekty oraz usunięcia danych osobowych, przetwarzanych przez Sklep tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia. Na wyraźną zgodę Klienta wysyłane będą materiały reklamowe, promocyjne itp., jeżeli takie są w posiadaniu sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie, z dniem publikacji strony internetowej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, które wejdą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu.
 5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz innych odpowiednich ustaw.
 6. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.